Posted on January 30, 2012by Lisa Berrig
Views: 1088

Show Topic: 

Content Description: 
Ingen skal tvinges til at tale om døden, men i Landsforeningen Liv&Død er det vores klare opfattelse, at en samtale om døden kan være med til at skabe grundlaget for en værdig livsafslutning


News Page Content:
1
Er der nogen regler om, hvordan gravstedet skal se ud

14. oktober 2011

Kirsten Søndergaard, sygeplejerske og sekretariatschef i Landsforeningen Liv&Død.

 

Døden er en del af livet.

En ting er sikkert, døden er en naturlig del af livet – og rammer os alle på et tidspunktvi ved dog ikke hvornår, og heldigvis, vil de fleste af os nok sige. Vi håber på et langt og godt liv, både for os selv og for vores nærmeste. Det er også en kendsgerning at døden ikke har en bestemt alder og at dødsårsagerne er mange og meget forskellige, ligesom et dødsfald kan være ventet eller pludselig.

 

Vi konfronteres næsten dagligt med døden via alle de mange former for medier og selv om tabuet om døden bestemt også er blevet mindre – så er der stadig mange der har svært ved at tale om døden. Det er netop dette tabu som vi i Landsforeningen Liv&Død gerne vil være med til at nedbryde.

 

 

Landsforeningen Liv&Død

At sikre alle en værdig afsked med livet, sådan lyder formålet i Landsforeningen Liv&Død.

I foreningen arbejder vi bl.a. for:

·         at hjælpe mennesker med at få deres sidste vilje opfyldt

·         at nedbryde tabuet omkring døden

·         at informere om forhold i forbindelse med død og begravelse

 

Foreningens bomærke, timeglasset, er et symbol på, at livet på et tidspunkt rinder ud, og at man i tide bør forberede sig på dette forhold.

 

 

Funebariet – Danmarks eneste videncenter om død og begravelse

Ved at besøge Funebariet, kan man få vendt mange af de store spørgsmål om døden. Vi gennemgår helt konkret hvad der sker når man dør. Hvad tager bedemanden sig af? Hvordan kan man holde begravelsen?  Hvad er tilladt? Herudover kan man se kister i flere forskellige farver og forskellige urner. Et besøg i Funebariet kan være et godt supplement til den teoretiske læring om emnet døden for alle grupper inden for det sundhedsfaglige område.

Mange SOSU-skoler bruger os allerede som en fast del af deres undervisningsprogram, i forbindelse med emnet døden.

 

”Et besøg i Funebariet kan måske være grænseoverskridende for nogle elever. Men det er et eksistentielt og vigtigt indblik. De elever, der hører til en anden kultur får en konkret viden om, hvordan vi i Danmark tager afsked med vores pårørende. For flere er det måske starten på nogle overvejelser omkring deres egen afsked med livet og måske på en mere åben dialog i deres eget hjem. Jo mere præcist de har afklaret deres eget forhold til døden jo lettere kan de støtte de borgere, de kommer ud til i professionel sammenhæng.

En indsigtsfuld rundviser, der med en sober og munter tone på bedste vis kommer med respektfulde og personlige svar på elevernes spørgsmål og udmeldinger gør at rundvisningen bliver meget givende og relevant.” siger underviser Susanne Skovgaard, SOSU-Brøndby.

 

Funebariet har åbent man-fre 9-15. Man kan selv vælge at gå rundt eller bestille en rundvisning(min 10 personer.) En rundvisning koster 20 kr. pr person og varer 1½ - 2 timer.  For nærmere oplysning se på www.livogdoed.dk. Funebariet er placeret på Nikolaj Plads 27, 1067 København K.

 

 

Hvad kan Landsforeningen Liv&Død bidrage med?

I Landsforeningen Liv&Død vil vi gerne bidrage til, at plejen af døende bliver bedst mulig, og når døden er indtrådt, at afskeden med den døde bliver værdig. Hvad der er en værdig død og en værdig afsked – er meget individuelt, og er sjældent statisk for den enkelte.

 

I berøring med døden

Ud over at bidrage med information og hjælp til den almindelige dansker, vil vi i foreningen også gerne bidrage med information og være med til at sætte emnet plejen af døende og en værdig afsked på dagsorden inden for det sundhedsprofessionelle område. Vel vidende at det sundhedsfaglige arbejdsområde dækker bredt, samt at man som sundhedsfagligt personale har forskellige kompetencer og uddannelsesmæssig baggrund, så vil alle på et eller andet tidspunkt være tæt på et døende menneske og pårørende der har mistet en nær slægtning. Det er som nævnt en helt naturlig del af livet.

 

Viden om døden

Ingen skal tvinges til at tale om døden, men i Landsforeningen Liv&Død er det vores klare opfattelse, at en samtale om døden kan være med til at skabe grundlaget for en værdig livsafslutning. Og den første barriere for at indlede en sådan samtale - er at man som sundhedspersonale selv tør tale om døden.

Vi ser det derfor som en fordel at man som sundhedspersonale selv har tænkt over hvad man mener

er en værdig død og afsked med livet, samt har en grundlæggende viden om de mange ting, som der skal tages stilling til i forbindelse med et dødsfald, når begravelsen/bisættelsen skal planlægges.

 

Bedemandenen praktisk hjælper

Bedemanden kan hjælpe med planlægningen af alt det praktiske omkring en begravelse.

Det er meget almindeligt at de efterladte straks efter at et dødsfald er en realitet, kontakter en bedemanden. Det kan naturligvis skyldes flere ting – f.eks. at man gerne vil have fastsat en dag for begravelseshandlingen hurtigst muligt men det kan også være fordi det i sorgens stund er en lettelse at kunne tage sig af noget praktisk. Her er det også en vigtig viden at give videre, at denne kontakt sagtens kan vente til næste dag. Ved et besøg i Funebariet – vores videncenter, får man information om bedemandens opgaver.

 

Omsorg for de efterladte

Ved mødet med bedemanden og planlægningen af begravelseshandlingen er der rigtig mange ting der skal tages stilling til. Det er vores indtryk at plejepersonalet flere steder udleverer en eller anden form for skriftligt informationsmateriale, indeholdende information om hvad de pårørende nu skal gøre og tage stilling til i forhold til anmeldelse af dødsfaldet, kontakten til en bedemand og evt. skifteretten.

At modtage noget på skrift kan være fint – men ikke nok, det vigtigste er helt sikkert at personalet tager sig af de efterladte og tager sig tid til at være der for dem. Sikre sig at de får svar på de spørgsmål der måtte være her og nu, og også som eventuelt måtte komme senere.

 

 

Gør en forskel

Selv om man som pårørende har været forberedt på et dødsfald – så er det en helt ny situation når døden er en realitet. Det er her man som sundhedspersonale kan og skal gøre en professionel forskel. Det vigtigste er at være tilstede, og finde ud af hvad de pårørende har af behov. Da disse behov kan være meget forskellige er det vigtigt at personalet ikke bare handler ud fra tidligere pårørendes ønsker.

Vel vidende at der er travlhed mange steder inden for sundhedsområdet – så kan der aldrig være så travlt at man ikke har tid til som plejepersonale at vise at man er til rådighed, og er tilstede også selv om at det ikke er fysisk muligt hele tiden. Det er oftest de helt små og medmenneskelige ting der har størst betydning – når man som pårørende sidder ved en døende og når døden er indtruffet. Og den oplevelse man som pårørende får på dette tidspunkt – står ikke til at ændre, det vil være nogle minder som man altid vil have med sig i bagagen.

 

Den sidste afsked – begravelsen/bisættelsen

Den sidste afsked, her forstået som begravelsen/bisættelsen, ser vi som en afsked der er vigtig for at sikre starten på et godt minde. Et minde som de pårørende skal leve med resten af livet. Det er vores erfaring at det er en stor hjælp og oftest har stor betydning for ens efterladte, hvis den afdøde har fortalt om sine ønsker og tanker i forhold til egen begravelse. Kender man afdødes ønsker, giver det en mulighed for at sætte netop afdødes personlige præg på begravelsen/bisættelsen.

 

Landsforeningen Liv&Død ejer Begravelse Danmark, som er den eneste landsdækkende kæde af bedemænd. Vores viden om bedemandens praksis, bygger vi på vore kollegers oplevelser og deres tætte kontakt til pårørende som står for at skulle planlægge begravelsen. Bedemændene oplever nogen gange at pårørende til en afdød kan være uenige. Uenigheden kan f.eks. gå på, om afdøde skal jordbegraves eller kremeres?, skal afdøde have et gravsted og skal det f.eks. være ved siden af afdødes eksmand eller skal man lave et nyt gravsted, så der vil være plads til afdødes nuværende mand? Skal der være en præst til stede? Ja, uenighederne kan være mange og selv om det trods alt mest er undtagelsen end reglen – så er det meget ubehageligt for alle parter. Uenigheden kan sågar gå så langt at det ender med at det er skifteretten der i den sidste ende skal afgøre hvordan det skal foregå. Det er hverken en ønskelig eller værdig afsked, for den afdøde eller de pårørende og bestemt heller ikke et godt minde at leve videre med.

 

Foreningens skriftlige materialer – som mange sundhedsfaglige allerede bruger

”Ved livets afslutning på plejehjem – et oplæg til medarbejderne”, er en pjece der dels kan bruges som et input ved kurser og uddannelse og dels som et oplæg i forbindelse med at sætte fokus på egen praksis i forhold til plejen af døende på plejehjem. Pjecen giver gode råd til samtaler om døden, pleje med palliation og koordinering af de enkelte forløb.

 

”Min Sidste Vilje”, er en formular hvor man kan skrive sine ønsker til ens egen begravelse, f.eks. ønsker man at blive begravet eller kremeret?, hvordan skal kisten se ud? Skal der være en højtidelighed i en kirke eller i et kapel? Ønsker man et gravsted – med eller uden gravsten? Hvilke sange/salmer ønsker man der skal synges osv. Min sidste vilje findes også i en netudgave, www.minsidstevilje.dk   Min sidste vilje er ikke et juridisk bindende dokument, men en vejledning der indeholder afdødes ønsker.

Vi ved at flere sygeplejersker der foretager de forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år, har god erfaring med at få en samtale med de ældre om deres tanker om døden, ud fra formularen ”Min Sidste Vilje”. Ligeledes ved vi at den også bruges på flere plejehjem.

 

”Når livet slutter – en vejledning”, pjecen er en vejledning til, hvordan man kan hjælpe sine nærmeste ved på forhånd at træffe de mange valg, der er nødvendige, når der skal planlægges en begravelse/bisættelse. Man kan b. la. læse om alle de muligheder, der er for begravelser og hvordan, man selv kan få indflydelse.

 

Hjemmesiden – www.livogdoed.dk

På vores hjemmeside og videnportal ønsker vi at sætte fokus på svære emner som død, sorg og begravelse.

Hjemmesiden er for alle, der har interesse for eller søger viden om emnet og kan derfor også med fordel bruges af både fag – og ikke fagfolk
På hjemmeside har vi samlet forskellig viden omkring døden, sorg, begravelse, relevant litteratur, m.m. Du kan også finde alle vores udgivelser og vejledninger, som kan bestilles eller downloades gratis.

 

Stand eller oplæg 

Vi tilbyder gerne at holde foredrag omkring forhold i forbindelse med død og begravelse, vores arbejde med at sikre alle en værdig afsked med livet og vores kamp for at nedbryde tabuet omkring døden.  Herudover deltager vi også gerne med en stand ved konferencer, årsmøder og messer.

 

 

 

 

 

Nikolaj Plads 27, 1067 København K.,

tlf. 33 36 49 70,

info@livogdoed.dk

www.livogdoed.dk

 

 

 

 

 

Home| About ZaniCura| Contact Us| HELP| Site Map| Privacy Policy| Terms of business | Terms and Conditions | Forum © ZaniCura, All rights reserved.